top.jpg

muncitorinconstructii-pic2afis.a3

muncitorinconstructii-pic1

muncitorinconstructii-descriere proiet

Următor
Previous

Website cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Parteneri

Email Imprimare PDF

FUNDAŢIA ROMÂNĂ-GERMANĂ CENTRUL DE PREGĂTIRE ŞI PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ TIMIŞOARA

(LIDER DE PROIECT)

 

Motto: "Cunoaşterea creează valori"

 

FRG Timişoara se înfiinţează la 20 aprilie 1992, urmare a semnării acordului bilateral între Guvernele României şi Germaniei. La 25 mai 1993 inaugurează Centrul de formare profesională în domeniul construcţiilor. Principalul obiectiv este promovarea meseriilor din domeniul construcţiilor în România şi reintegrarea emigranţilor repatriaţi. Funcţionează sub regimul juridic al ONG-Fundaţie, având 28 de angajaţi permanenţi, cadre didactice cu examen de formatori în domeniul formării profesionale a adulţilor. FRG Timişoara deţine 35 de curricule aprobate de către CNFPA, recunoscute naţional şi internaţional şi aplică sistemul de formare profesională dual 33% teorie, 67% pregătire practică (din care 33% practică în producţie). 

- oferă cursuri de iniţiere, calificare, specializare şi perfecţionare profesională, modular, nivelul 1, 2 şi 3 în domeniile: construcţii, instalaţii tehnico-sanitare şi gaze, instalaţii de încălzire, sudură, domeniul comercial, utilizare calculatoare, formare formatori, limba germană;

- domeniile abordate: promovarea de metode moderne de învăţământ; combaterea şomajului şi creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă; integrarea socială; competenţe europene; sprijinirea persoanelor defavorizate; gen şi diversitate; eficienţă energetică; sănătatea şi securitatea în muncă; combaterea dependenţei de media; viaţa fără bariere.

- baza materială este formată din: 3 săli de clasă cu 24 de locuri dotate corespunzător; ateliere în domeniul construcţiilor, instalaţiilor şi sudurii; laboratoare de sanitare şi încălzire; o sală de calculatoare; centru de documentare cu peste 2500 materiale documentare în limba germană şi română; sală de conferinţă cu 60 de locuri; 90 de locuri de cazare în camere cu 2 şi 4 locuri de 2 şi 3 stele; acces gratuit la wirelles;

După o activitate de 20 de ani, FRG TIMIŞOARA a organizat 1268 de cursuri, unde au participat 18.967 de participanţi (din care 4434 şomeri), peste 90% dintre absolvenţi au fost angajaţi; s-au creat 5 noi IMM-uri finanţate şi alte 4 IMM-uri sprijinite financiar;

- are o stransă colaborare cu Primăria Timişoara, Instituţia Prefectului Timiş, Consiliul Judeţean Timiş, ADR VEST; ANOFM, AJOFM Timiş şi alte instituţii deconcentrate; 

- colaborează cu centre de formare profesională şi instituţii de învăţământ din România şi UE, cu peste 125 firme din România şi 19 firme cunoscute din străinătate;

- membră în EVBB (Asociaţia Europeană a Instituţiilor de Formare Profesională) din anul 1995;

- membră a EBSA (European Building and Services Association) din anul 2001;

- relaţii de colaborare cu 85 instituţii din 31 de ţări;

- 41 de proiecte internaţionale implementate prin programele de finanţare: PHARE, LEONARDO da VINCI, YOUTS, GRUNDTWIG, FSE;

- 9 proiecte implementate ca şi aplicant - Coordonator.

 

 

CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ TIMIŞ

(PARTENER NAŢIONAL)

 


Creată în 1850 şi desfăşurându-şi activitatea până în 1949, când guvernul comunist a suspendat-o, CCIAT a fost prima organizaţie teritorială ce şi-a reluat activitatea în primele luni ale anului 1990. CCIAT este o organizaţie autonomă, neguvernamentală, auto-finanţată, non-profit, a cărei activitate este destinată promovării intereselor economice ale membrilor ei şi sprijinirii măsurilor active de ocupare, în concordanţă cu cerinţele competiţionale ale unei economii de piaţă.

CCIAT funcţionează în baza Decretului Lege nr. 139 / 1990. Gama largă a serviciilor pe care CCIAT le oferă tuturor categoriilor de persoane, încearcă să acopere toate aspectele legate de desfăşurarea afacerilor într-un context legislativ şi economico-social aflat într-o continuă schimbare, sunt: consultanţa, consilierea şi evaluarea de competenţe, orientarea în carieră, instruirea, formarea şi perfecţionarea profesională, promovarea sustenabilităţii pe termen lung a mediului de afaceri prin dezvoltarea capacităţilor şi competenţelor resurselor umane din mediul de afaceri urban şi rural, întocmirea şi implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă, accesare de microcredite, antreprenoriat, etc. Specializarea serviciilor, însoţită de dezvoltarea competenţelor profesionale ale angajaţilor proprii, constituie garanţia soluţionării operative a problemelor mediului socio-economic.

În contextul legii şi a necesităţilor obiective ale etapei actuale, CCIAT este principalul promotor al dezvoltării economice judeţene prin cultivarea insistentă a parteneriatului public-privat. Prin structura celor peste 800 de membrii care realizează peste 60 % din cifra de afaceri a judeţului Timiş, CCIAT dovedeşte că este un colaborator puternic, un facilitator de dialog recunoscut al decidenţilor politici şi economici. şi poate avea un rol strategic în convingerea mediului economic pentru măsuri eficiente.

Apartenenţa la organisme similare recunoscute, din ţară şi străinătate, contactele internaţionale dezvoltate (peste 80 de acorduri şi convenţii de cooperare cu organizaţii similare din 150 de ţări, de pe patru continente), conferă CCIAT, calitatea de partener de marcă în lansarea şi derularea de proiecte de interes local, regional, transfrontalier şi internaţional.

Direcţia de Programe şi Finanţări Externe a CCIAT a implementat peste 50 de proiecte cu finanţare nerambursabilă, în valoare totală de peste 11.000.000 euro, iar în prezent este partener sau lider de proiect în 17 proiecte (dintre care 7 cu finanţare prin POSDRU). CCIAT are o expertiză în elaborarea, implementarea şi managementul de proiect de peste 15 ani, manifestată în cadrul programelor de finanţare: PHARE-Programul de Dezvoltare a Resurselor Umane, PHARE PROGRES, PHARE SMALL PROJECTS, LEONARDO da VINCI - transfer de bune practici şi competenţe, Programe de Vecinătate, Intereg III B şi mai recent în finanţările post-aderare POSDRU, PHARE CBC and INTEREG III A, PHARE - CES, RO PHARE CBC RO-SERBIA.

Prin Direcţia de Formare şi Perfecţionare Profesională, CCIAT a dobândit expertiză în susţinerea de cursuri şi traininguri de pregătire şi perfecţionare profesională, în fiecare an, beneficiind de serviciile sale, sute de beneficiari din toate categoriile socio-profesionale.