top.jpg

muncitorinconstructii-pic2afis.a3

muncitorinconstructii-pic1

muncitorinconstructii-descriere proiet

Următor
Previous

Website cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Muncitor in constructii

Dezvoltarea antreprenorială din mediul rural prin măsuri active de ocupare în domeniul construcţiilor şi comerţului

Email Imprimare PDF

ID proiect: 88353


Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea calităţii resurselor umane prin furnizarea de servicii integrate de sprijin şi suport la angajare şi promovarea culturii antreprenoriale în domeniul construcţiilor şi comerţului din mediul rural.


Obiectivele specifice / operaţionale ale proiectului sunt:

  1. Campanie de informare, promovare şi conştientizare a grupului ţintă din mediul rural faţă de oportunităţile pe care le au pentru educaţia continuă, formarea profesională, dezvoltarea antreprenorială şi oportunităţile de angajare oferite de angajatorii în domeniul construcţiilor şi comerţului din mediul rural;
  2. Oferirea de programe şi servicii integrate inovative duale (evaluare de competenţe, consiliere psihologică, orientare în carieră, cursuri de formare profesională duală) pentru îmbunătăţirea calităţii resurselor umane şi încurajarea demarării propriilor servicii şi afaceri în domeniul construcţiilor şi comerţului;

Prin obiectivele specifice se vor îmbunătăţi gradul de competitivitate şi adaptabilitate a 200 de şomeri şi persoane inactive pe piaţa muncii din judeţul Timiş, pe parcursul a doi ani, prin ridicarea nivelului de cunoştinţe şi competenţe fundamentale şi generale, dobândirea de noi abilităţi, consiliere, orientare şi îndrumare profesională şi asistenţă la angajare sau demararea unei activităţi pe cont propriu (persoană fizică autorizată sau societate comercială), în vederea armonizării ofertei cu cererea de pe piaţa forţei de muncă în domeniul construcţiilor şi comerţului din mediul rural.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.